Częste pytania

Czy drzwiczki wyczystkowe/rewizyjne są niezbędne w kominie?

Czy drzwiczki wyczystkowe/rewizyjne są niezbędne w kominie?

Wyczystka to miejsce w kominie, gdzie zbiera się (opada) sadza i inne zanieczyszczenia powstałe w procesie spalania. Miejsce to bezwzględnie powinno być wyposażone w drzwi rewizyjne, które zapewniają możliwość prawidłowego wykonania przeglądu kominiarskiego oraz umożliwiają usunięcie zgromadzonej tam sadzy, na skutek czyszczenia...

Jak zakończyć przewody wentylacyjne?

Jak zakończyć przewody wentylacyjne?

Kanały wentylacyjne (część wychodzącą ponad dach) wykończa się płytą przykrywającą oraz w odróżnieniu od kanałów spalinowych i kanałów dymowych bocznymi otworami wylotowymi, które wycina się w odległości 20 cm pod elementem przykrywającym komin. Dla uniknięcia niepożądanych zawirowań przepływu powietrza, zaleca...

Czy system kominowy można ocieplić styropianem?

Czy system kominowy można ocieplić styropianem?

Zbyt silne wyziębienie spalin może spowodować problem z ich odprowadzaniem do środowiska zewnętrznego. Na rynku dostępne są systemy kominowe (System Uniwersalny) wyposażone już w wewnętrzną warstwę izolacji i dotyczy to zarówno kominów stalowych, jak i ceramicznych. Dodatkowo kominom systemowym budowanym na zewnątrz budynku/dostawianym...

Czy konieczne jest ocieplenie systemu kominowego wybudowanego (dostawionego) na zewnątrz budynku?

Czy konieczne jest ocieplenie systemu kominowego wybudowanego (dostawionego) na zewnątrz budynku?

Komin systemowy wybudowany/dostawiony na zewnątrz budynku musi posiadać izolację. Zasada ta odnosi się również do tej części komina, która znajduje się ponad dachem, a nawet tej przebiegającej np. przez nieogrzewane poddasze. Ocieplenie komina systemu kominowego w takich przypadkach jest zalecana ze względu na zagrożenie zbyt...

Czy może istnieć dom bez komina?

Czy może istnieć dom bez komina?

Tak, dom nie musi posiadać komina jeśli ogrzewanie jest elektryczne lub pompą ciepła, nie ma w nim kominka, a kanały wentylacyjne są doprowadzone do rekuperatora. Ale co to za dom bez komina :) ...

Jakie oznakowanie powinien posiadać System Kominowy do urządzeń gazowych kondensacyjnych?

Jakie oznakowanie powinien posiadać System Kominowy do urządzeń gazowych kondensacyjnych?

Przy Systemach Kominowych przeznaczonych do współpracy z urządzeniami kondensacyjnymi oprócz typowych cech dla kotłów niskotemperaturowych tj. mokry tryb pracy (W) oraz odporność na korozję (2) szczególną uwagę należy zwrócić na parametry związane z klasą ciśnieniową (P1). Ma to związek z nadciśnieniem wytworzonym przez...

Jak przygotować fundament pod komin?

Jak przygotować fundament pod komin?

Już na etapie wykonywania fundamentów domu, powinniśmy wiedzieć, gdzie mają być umiejscowione kominy ceramiczne. Fundament pod komin wykonuje się najczęsciej ze zbrojonego betonu z uwzględnieniem ciężaru i wymiarów komina. Fundament powinien mieć głębokość co najmniej 80 cm i wystawać poza obrys komina przynajmniej po 15...

Co to jest pożar sadzy?

Co to jest pożar sadzy?

Sadza powstaje jako produkt uboczny spalania, w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego jak np. mokrego drewna, węgla, śmieci oraz odpadów komunalnych. Znajdująca się we wznoszonym ją dymie, osiada i gromadzi się na wewnętrznych powierzchniach przewodu dymowego komina. Najwięcej gromadzi się jej w miejscach, gdzie...

Jak postępować podczas pożaru sadzy?

Jak postępować podczas pożaru sadzy?

W przypadku gdy dojdzie do pożaru sadzy należy niezwłocznie zawiadomić Straż Pożarną dzwoniąc pod numer 998 lub 112 i szczegółowo poinformować dyspozytora o aktualnej sytuacji. Pod żadnym pozorem nie wolno gasić pożaru wlewając do palącego się komina wody, gdyż grozi to jego rozerwaniem. Jedyne co możemy zrobić to doprowadzić...

Czy w kominie wentylacyjnym mogą biec rury c.o.?

Czy w kominie wentylacyjnym mogą biec rury c.o.?

Jeżeli jest to ciąg wentylacyjny funkcjonalny, z całą pewnością nie powinno być w nim żadnych rur. Umieszczenie jakichkolwiek rur w kanałach wentylacyjnych może spowodować ich zatkanie i na pewno utrudni o ile nie uniemożliwi ich czyszczenie. Niedrożna wentylacja natomiast z całą pewnością nie jest zgodna z prawem. ...

Jaki komin zastosować do popularnych wkładów kominkowych?

Jaki komin zastosować do popularnych wkładów kominkowych?

W przypadku komina do wkładu kominkowego spośród naszych produktów polecamy System Uniwersalny (nadający się do wszystkich rodzajów wkładów kominkowych) lub Standardowy (nadający się tylko do wkładów powietrznych i do pobudowania wewnątrz budynku.) Najważniejsze różnice między Systemem Uniwersalnym, a Standardowym z punktu...

Jaka powinna być wysokość komina ponad dachem?

Jaka powinna być wysokość komina ponad dachem?

1) W przypadku dachów płaskich, niezależnie od konstrukcji, o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12° wyloty przewodów kominowych powinny być wyprowadzone co najmniej 0,6 m powyżej poziomu kalenicy. 2) Przy dachach stromych, o kącie pochylenia połaci większym od 12° i pokryciu niepalnym, niezapalnym oraz trudno zapalnym,...

0