Regulamin sklepu internetowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.systemykominowe.pl/  prowadzony jest przez firmę OPTIMUM, ul. Pozytywistów 4/4, 20-639 Lublin, NIP 712-031-17-46 posługującej się adresem poczty elektronicznej [email protected], który w niniejszym regulaminie jest określany również jako „Sklep”.

Nr konta bankowego mBank: 64 1140 2004 0000 3702 7655 6538

Ze sklepem można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie: tel. +48 880 475 770.

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Regulamin określa w szczególności:

 1. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

 2. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.

 3. Tryb postępowania reklamacyjnego.

II. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://systemykominowe.pl/ służy do dokonywania zakupów produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Zakupy w Sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające aktywne konto poczty elektronicznej, które w niniejszym regulaminie są określane jako „Klient”. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.systemykominowe.pl, wybór formy płatności i odbioru lub wysyłki zamówienia oraz zaakceptowanie płatności za zamówienie.

 3. Wysyłając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) i akceptuje jego postanowienia.

 4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia wraz z propozycją innego rozwiązania. Jeżeli proponowane przez Sklep rozwiązanie nie będzie dla Klienta satysfakcjonujące, Sklep zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z pkt. 6.5.

 5. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

 6. Po zrealizowanym zamówieniu firma prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument potwierdzający sprzedaż w postaci e-faktury i przesyła je na adres mailowy Kupującego lub na życzenie w postaci papierowego wydruku faktury VAT pocztą tradycyjną.

 7. Przy pierwszym zamówieniu Klient proszony jest o rejestrację w bazie Sklepu. Jako zarejestrowany Klient otrzymuje osobiste konto w sklepie. Można również zarejestrować się przed złożeniem zamówienia i podobnie jak w powyżej opisanym przypadku Klient otrzyma osobiste konto. Jego posiadanie umożliwia korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji Sklepu, bez konieczności składania zamówienia.

 8. Podczas rejestracji Klient proszony jest o podanie danych osobowych, które są niezbędne, przy realizacji zamówienia. Klient proszony jest także o podanie numeru telefonu, pod którym można się z Nim szybko skontaktować, aby doprecyzować ewentualne szczegóły zamówienia. Numer ten przekazywany jest także firmie przewozowej, dostarczającej przesyłkę z zamówionym towarem, dzięki czemu kurier w razie wątpliwości będzie mógł bezpośrednio nawiązać kontakt z adresatem przesyłki.

 9. Momentem realizacji zamówienia, jest potwierdzenie sposobu płatności w kroku czwartym obsługi naszego koszyka. Realizowane są tylko zamówienia opłacone i za pobraniem.

 10. Wszystkie ceny towarów w sklepie systemykominowe.pl, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

 11. Oferowane przez Sklep ceny promocyjne dotyczą jedynie ilości towarów przeznaczonych na promocję. Sklep zastrzega sobie wycenę zamówień na większe ilości towarów promocyjnych na warunkach rynkowych.

 12. Zamówienia w sklepie internetowym systemykominowe.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

III. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.

 2. Gdy Klient dokonuje przedpłaty, zamówienie zostaje przekazane do realizacji, gdy na rachunek Sklepu wpłyną odpowiednie środki.

 3. Przewidywany czas dostawy i jej koszt jest podany po wybraniu produktu podczas składania zamówienia. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

IV. REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

 2. Reklamację Klient powinien przesłać na adres poczty e-mail Sprzedającego: [email protected]. Powinna zawierać opis wady towaru, dzień powstania wady oraz zdjęcia dokumentujące zgłaszaną wadę towaru.

 3. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.

V. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 1. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej ”Polityce Prywatności”.

 2. Dla korzystania z usług sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email),

  2. posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia, zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych.

  3. posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,

  4. posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),

  5. posiadane w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),

 3. Zamawiający, zgodnie z art. 8 pkt 3 ppkt 1 b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, są zobowiązani do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VI. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zastrzeżeniem pkt. 6.2 niniejszej umowy. W celu odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument zobowiązany jest wysłać w/w wypełnione oświadczenie na adres mailowy Sprzedającego: [email protected]. Wówczas zostanie przesłany adres na jaki należy przesłać zwracany towar.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie do 14 dni na uzgodniony wcześniej ze Sprzedającym adres. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Klienta.

 4. Zwracane towary muszą być kompletne i w nienaruszonym opakowaniu. W przypadku zwrotu towarów wchodzących w skład zestawów konieczny jest zwrot całego kompletnego zestawu. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni. Co do sposobu, zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiej samej formy płatności, jaka została użyta w pierwotnej transakcji. W przypadku zamówienia z płatnością za pobraniem (poprzez firmę kurierską) wykonanie przelewu nastąpi na wskazane przez Zamawiającego konto.

VII. OCHRONA DANYCH

 1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

 2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

 3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – OPTIMUM z siedzibą w Lublinie

 4. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.

 5. Klient może dopisać się do Newslettera na stronie www.systemykominowe.pl korzystając z formularza rejestracji konta oraz składania zamówienia. Skorzystanie z opcji Newslettera oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OPTIMUM zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od i jej partnerów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest OPTIMUM. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów zamieszczone na stronie www.systemykominowe.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela Sklepu. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Sklepu użyte są w celach informacyjnych. Zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych produktów ze względu na różne właściwości i konfigurację sprzętu komputerowego klientów. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Firma OPTIMUM zastrzega sobie prawo do:

  1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,

  2. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,

  3. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,

  4. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już złożonych w ramach tych akcji i wyprzedaży.

 

KONTAKT Z NAMI

MASZ PYTANIA?
NAPISZ DO NAS!

Systemykominowe.pl

ul. Piłsudskiego 28, 24-100 Puławy

ul. Wspólna 3, 41-200 Sosnowiec

ul. Młynarska 29, 58-300 Wałbrzych

K1 Business Center ul. 3-go Maja, 30 44-200 Rybnik

ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów

tel.: 880 475 770
mail: [email protected]

  Formularz kontaktowy
  TWOJE IMIĘ *
  TWÓJ E-MAIL *
  TWÓJ TELEFON
  TWOJA WIADOMOŚĆ *

  Informacja o Administratorze - Więcej >

  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu