KALKULATOR CEN

Skorzystaj z prostego kalkulatora
aby poznać cenę komina systemowego

Komin ceramiczny
Komin stalowy

Błędy popełniane najczęściej podczas budowy komina

Nie rób tego jeśli chcesz cieszyć się sprawnym kominem przez wiele lat:

 • niezalanie stopy fundamentowej,
 • opieranie o Komin Systemowy stropów i innych elementów konstrukcyjnych domu – konieczna dylatacja z materiałów elastycznych,
 • przyleganie przewodów spalinowych do palnych elementów konstrukcji dachowej,
 • otynkowanie trójnika spalinowego,
 • podłączanie dwóch urządzeń grzewczych do jednego przewodu spalinowego (nie dotyczy Systemów Kominowych Gazowych do pieców z zamkniętą komorą spalania),
 • nieprawidłowe  podłączenie stalowego czopucha – poziomego odcinka rury spalinowej, który musi być zamocowany ze spadkiem nie mniejszym niż 5% i nie powinien być dłuższy niż 2 m.
 • zamurowanie lub obsypanie przestrzeni między ceramiką a obudową komina, co zdarza się również w końcowym etapie montażu, gdy zostaje zalana czapa przykrywająca wraz z ceramiką,
 • połączenie „na sztywno” zparawą murarską kołnierza z betonową płytą przykrywającą,
 • niezastosowanie ceramicznego sznura do dylatacji,
 • układanie wełny izolacyjnej od poziomu odskraplacza,
 • montaż komina z elementów różnych producentów.
0