KALKULATOR CEN

Skorzystaj z prostego kalkulatora
aby poznać cenę komina systemowego

Komin ceramiczny
Komin stalowy

Przeglądy kominiarskie – jak często i jak powinny wyglądać

Kontrola przewodów kominowych to bardzo ważna rzecz, wie to każdy użytkownik komina. Co ile czasu powinna być przeprowadzana? Na co się składa i kto powinien ją przeprowadzać? Czy są jakieś konsekwencje, jeśli nie zostanie przeprowadzona?

Co ile czasu przegląd kominiarski według prawa

O tym jak często powinien być dokonywany przegląd kominiarski mówi Art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z zm.). Zgodnie z nim właściciel lub zarządca budynku, zobowiązany jest do poddawania przeglądowi kominiarskiemu przewodów kominowych, dymowych, wentylacyjnych i spalinowych przynajmniej raz w roku, w celu sprawdzania ich stanu technicznego. Taka okresowa kontrola przewodów kominowych może być przeprowadzona wyłącznie przez osobę z uprawnieniami mistrza kominiarskiego i należącą do Korporacji Kominiarzy Polskich lub przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Jeśli przewody okażą się niedrożne albo uszkodzone, to właściciele i zarządcy budynku muszą je naprawić na własny koszt.

Jak często przegląd kominiarski a konsekwencje jego braku

Kto nie przeprowadził rocznego przeglądu kominiarskiego, może zostać ukarany przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego mandatem do 500 zł. W czasie trwania przeglądu kominiarskiego sprawdza się również wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji zaleceń pokontrolnych właściciel powinien jak najszybciej je usunąć.

Przeglądy kominiarskie – jak często i jak powinien wyglądać

Gdy chodzi o czyszczenie kominów, to częstotliwość ich czyszczenia reguluje par. 34 rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z nim należy czyścić zarówno przewody wentylacyjne, jak i dymowe oraz spalinowe. Najczęściej, bo cztery razy w roku, powinno się to robić w domach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Dwa razy w roku, czyści się te przewody w domach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym. W domach wielorodzinnych kominy muszą czyścić co najmniej czeladnicy kominiarscy lub osoby z uprawnieniami budowlanymi. W domach jednorodzinnych mogą to robić sami właściciele. Za zaniedbanie czyszczenia kominów można zostać ukaranym grzywną do 5 tysięcy złotych, nałożoną w postępowaniu sądowych, w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia. Natomiast zdecydowanie bardziej surową karą może być pożar lub zatrucie. Poza tym należy pamiętać, iż osoba, która ubezpieczyła swój dom na przykład od pożaru, a nie może udowodnić, że regularnie dokonywała przeglądów kominiarskich i właściwie czyściła przewody kominowe, pozbawia się szansy na dostanie odszkodowanie za poniesione straty.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu