KALKULATOR CEN

Skorzystaj z prostego kalkulatora
aby poznać cenę komina systemowego

Komin ceramiczny
Komin stalowy

Jaka jest budowa komina?

Norma PN-EN 1443 określa z jednej strony to, z czego składa się z komin, a z drugiej reguluje, jak powinna być skonstruowana budowa komina. Zasady te mają na celu zmaksymalizować wydatność całego systemu i zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników odpowiedzialnych za jego eksploatację.

Wspomniana norma określa między innymi, że:

 • jeśli komin wystaje ponad dach – powinien zostać otynkowany i spoinowany
 • w przypadku, gdy komin znajduje się w zewnętrznych ścianach budynku – powinny być one zaizolowane
 • jeśli komin zainstalowany jest w rejonie narażonym na podmuchy silnych wiatrów – dobrze jest zainstalować odpowiednie nasady kominowe
 • nasady nie mogą zakłócać pracy komina
 • wierzch kominów powinien być nakryty czapką betonową
 • skropliny z kotłów opalanych olejem opałowym i gazem mają odczyn kwaśny i powinny być odpowiednio neutralizowane przed utylizacją (odprowadzenie do kanalizacji)
 • kominy opalane olejem opałowym i gazem powinny być wyposażone w specjalistyczne odstojniki
 • materiał z którego zbudowany jest komin powinien być przystosowany do konieczności utrzymania temperatury ścianki powyżej temperatury punktu rosy
 • kominy powinny spełniać określone wymagania konstrukcyjne – istotne pod kątem bezpieczeństwa i sprawności eksploatacji  (szczelność, ognioodporność, odporność na zawilgocenia, zgodność poszczególnych elementów z wymogami i parametrami stosowanymi w budownictwie, dostosowanie przekrojów przewodów dymowych i spalinowych do rodzaju, wielkości oraz mocy określonej przez wytwórcę urządzenia grzewczego etc.).

Ponadto, kominy powinny być tak skonstruowane, aby dostęp do nich nie sprawiał trudności. Aspekt ten jest niezwykle istotny z uwagi na konieczność przeprowadzania prac konserwatorskich i regularnych, okresowych przeglądów. Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone raz na 12 miesięcy, kominy na paliwa stałe co najmniej raz na cztery lata, a kominy opalane paliwami płynnymi – raz na dwa lata.

Żeby podwyższyć stopień bezpieczeństwa użycia, kominy powinny być traktowane jako konstrukcje wolnostojące. Nie należy ich na stałe, ściśle wiązać z elementami konstrukcyjnymi budynku, a przewodów wentylacyjnych (których budowa także jest określona odpowiednimi regulacjami) nie wolno zasłaniać czy zamykać.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu